• Armando Bodelier (29)
  Geld terugvragen 0 reacties

  Geachte heer/mevrouw,

  Ik heb op 24-10-2018 een service bij u gekocht. U heeft niet kunnen leveren en daarom is de koop per 24-10-2018 ontbonden. Voor het product heb ik een bedrag van EUR 29,99 betaald. Dit bedrag is de door u in rekening gebracht.Tot op heden heb ik mijn betaling niet van u terug ontvangen.

  Volgens de wet bent u verplicht om, binnen 25 dagen nadat de koop is ontbonden, het volledige aankoopbedrag terug te betalen. Inmiddels is deze termijn verstreken.

  Ik verzoek u om het openstaande bedrag van EUR 29,99 binnen 24 uren na dagtekening van deze brief te storten op rekeningnummer NL31INGB0702271217 ten name van A.Bodelier

  Indien het openstaande bedrag niet binnen de gestelde termijn op het genoemde rekeningnummer is bijgeschreven, zal ik verdere juridische stappen overwegen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zal ik bij u in rekening brengen. Bovendien zal ik dan ook aanspraak maken op de wettelijke rente.

  Ik hoop echter dat u het aankoopbedrag binnen de gestelde termijn terugbetaalt en hiermee juridische stappen achterwege kunnen blijven.

  Met vriendelijke groet,

  A.Bodelier

  Bezoek Pepper

  Armando Bodelier (29) 19 november 2018


Meer informatie en reviews over Pepper